Location:Home >> About Us >> Administration
Administration
发表时间:2012-11-18  阅读次数:1724次

 

Dean of Teaching and Research Group

Power System

Ai Qian

High Voltage

Yin Yi

Power Electronics

Chang Yue

Electric Machines

Jiang Shuzhong

Discipline Director

First-grade Discipline

Chen Haozhong

Second-grade Discipline

Power System: Chen Haozhong 

Power Electronics: Tang Houjun

Electric Machines: Rao Fangquan  High Voltage: Fu Zhengcai

Committee of Professors

Director

Jiang Xiucheng

Secretary

Jin Zhijian

Members

Rao Fangqua, Jiang Xiucheng, Jiang Jianguo, Yan Zheng, Cai Xu, Chen Haozhong, Pan Junmin, Zhang Xiubin, Fu Zhengcai, Tang Houjun, Liu Dong, Tai Nengling

Supervisory Committee for Teaching

Director

Pan Junmin

Secretary

Shi Weiwei

Members

Zhang Yan, Rao Fangquan, Yan Zheng, Fu Zhengcai, Chen Haozhong, Jin Zhijian, Huang Chengjun, Wang Junyan, Jiang Shuzhong, Yin Yi, Ma Dianguang, Ai Qian

Academic Degree Committee

Director

Chen Haozhong

Members

Rao Fangquan, Yan Zheng, Cai Xu, Tang Houjun, Fu Zhengcai, Wang Junyan, Zhang Feng

PhD Work Station

Director

Chen Haozhong

Secretary

Wang Xitian

M.S. Working Group

Head

Wang Junyan

Members

She Yan(Responsible for enrollment)

Yan Zheng( Responsible for finances)

211 Phase Ⅲ Working Group

Head

Chen Haozhong

Members

Rao Fangquan, Jiang Xiucheng, Jiang Jianguo, Yan Zheng, Cai Xu, Tai Nengling, Jin Zhijian, Jiang Chuanwen, Pan Junmin, Fu Zhengcai

Party Brach

Members

Lai Xiaoyang, Liu Dong

 

Copyright © 2005 版权所有:上海交通大学电气工程系  备案号沪交ICP备2010961   技术支持:维程互联